Köpvillkor

Allmänna villkor för köp via liseberg.se – v2

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller endast när du som konsument genomför ett köp via www.liseberg.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Liseberg AB med organisationsnummer 556023-6811 (”Liseberg”). För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet.

1.2. För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Liseberg accepterar inte kreditköp av personer under 18 år. Liseberg förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga personuppgifter eller betalningsanmärkningar).

1.3. Liseberg reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen.

2. Lisebergs kontaktuppgifter m.m.

Bolagets namn: Liseberg AB

Organisationsnummer: 556023-6811

Telefonnummer (växel): 031 – 400 100

E-postadress: kontakt@liseberg.se

Postadress: Liseberg AB
Box 5053
402 22 Göteborg

3. Bindande avtal

3.1. Ett bindande avtal om köp är ingånget först när Liseberg skickar dig en orderbekräftelse per e-post. Spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Liseberg avseende ditt köp.

4. Kunduppgifter

4.1. När du genomför ett köp kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga.

5. Priser och betalning

5.1. Vid köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Pris anges i svenska kronor och inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i ”kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig. Dock krävs uppvisande av giltigt campingkort (Camping Card Europe) vid incheckning av husvagn, husbil eller tält på någon av Campingläggningarna.

5.2. Endast de betalningsmetoder som går att välja i ”kassan” accepteras av Liseberg.

5.3. Väljer du att köpa parkprodukter, se definition av parkprodukter i punkt 6.1 nedan, på Webbplatsen kommer det finnas ytterligare en betalningsmetod som alternativ för dig i form av faktura. Observera att faktura som betalningsmetod enbart är tillämplig vid köp av parkprodukter.

5.4. I den mån du väljer faktura som betalningsmetod vid köp av parkprodukter gäller följande:


Collector faktura
I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi faktura och delbetalning. När du väljer faktura som betalsätt får du hem dina varor innan du betalar. Du kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller dela upp betalningen i mindre delar. Fakturan förfaller inom 30 dagar. En aviavgift på 19 kronor tillkommer.
Du kan endast beställa till din folkbokföringsadress när du väljer faktura eller delbetalning och du måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället. När du fått fakturan kan du välja att delbetala upp till 36 månader genom att betala in det lägsta belopp som är angivet på fakturan. Vid delbetalning tillkommer en ränta på 19,2 procent per år.

En mindre kreditprövning görs som i vissa fall vilket innebär kreditupplysning. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

För att se fullständiga villkor för Collectors faktura se länkarna nedan:

Allmänna villkor för faktura och kontokredit
Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

Collector konto
I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi delbetalning med konto. När du väljer detta betalsätt får du hem dina varor innan du betalar. Alla dina köp under samma månad samlas på en faktura som efterföljande månad skickas per post till din folkbokföringsadress. Betalningen kan sedan delas upp på 36 månader. En aviavgift på 29 kronor tillkommer. Du kan endast beställa till din folkbokföringsadress när du väljer delbetalning och du måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället.
När du fått fakturan betalar du som minst det lägsta belopp som står angivet på fakturan. Ränta på 19,2 procent per år tillkommer. Delbetalningsbeloppet är alltid 1/36 av totalbeloppet plus ränta och avgifter, dock alltid lägst 50 kr. Önskar du lösa din skuld kan du alltid betala det totala beloppet som anges på fakturan.

En mindre kreditprövning görs som i vissa fall innebär kreditupplysning. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

För att se fullständiga villkor för Collectors delbetalning via faktura se länkarna nedan:

Allmänna villkor för faktura och kontokredit
Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

6. Parkprodukter

6.1. De värdebevis du kan köpa att använda i Lisebergsparken kallar Liseberg för parkprodukter (”Parkprodukter”). Lisebergskortet, Stora Åkpasset, Entrébiljett och 5-kampshäfte är alla exempel på Parkprodukter. Vad som anges i kapitel 6 gäller endast vid köp av Parkprodukter.

6.2. Efter att du genomfört ditt köp får du en orderbekräftelse som innehåller en PDF-fil. Om du valt att få dina Parkprodukter som SMS får du det istället för PDF-filen. Dina Parkprodukter hämtas ut i någon av Lisebergsparkens entrékassor mot uppvisande av SMS eller utskriven PDF. Liseberg förbehåller sig rätten att begära att du uppvisar giltig legitimation för att lämna ut Parkprodukterna.

6.3. Parkprodukterna ”5-Kamp Afterwork” och ”5-Kamp Helkväll” hämtas ut på Gästservice som ligger till vänster om Lisebergsparkens huvudentré.

6.4. Om du raderat ditt SMS eller tappat bort din utskrivna PDF kan köpta Parkprodukter hämtas ut på Gästservice vid Lisebergsparkens huvudentré mot uppgift om ordernummer och din, vid köptillfället, angivna e-postadress.

6.5. Parkprodukter är endast giltiga enligt de förutsättningar som anges i beskrivningen av varje specifik produkt. Observera att Parkprodukter är giltiga ett visst år, och att Liseberg inte återbetalar köpta Parkprodukter för att de inte hämtats ut eller nyttjats under det aktuella året. Expresspass som du får vid köp av allt-i-ett är endast giltiga den dag de köpts för.

6.6. Du förbinder dig, i och med köpet, att följa Lisebergs vid var tid gällande Parkregler samt att följa Lisebergs personals anvisningar. Om du brister i detta avseende får Liseberg vägra fullgöra avtalet. Detta innebär att du får lämna Lisebergsparken och att dina Parkprodukter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten. I de fall Parkprodukten är någon typ av säsongskort ska Liseberg, under förutsättning att Liseberg mottagit dina kontaktuppgifter, meddela dig skriftligen att Parkprodukten är förbrukad.

6.7. Liseberg garanterar att den tjänst som är kopplad till köpt Parkprodukt fullgörs enligt produktens beskrivning. Liseberg lämnar inga garantier avseende köer eller attraktioners och spels drift, eftersom dessa i stor utsträckning ligger utanför Lisebergs kontroll. Liseberg vill också förtydliga att köpt Parkprodukt endast kan nyttjas under Lisebergsparkens öppettider. De Parkprodukter som ger dig rätt att åka i Lisebergs attraktioner, omfattas av de restriktioner som framgår av Lisebergs längdgränser och vid var tid gällande säkerhetsregler.

7. Lisebergs stugor och camping

7.1. Lisebergs campinganläggningar (”Campinganläggningarna”) utgörs av Lisebergsbyn och Lisebergs camping Askim Strand. Vad som anges i kapitel 7 gäller endast vid köp av logi på Campinganläggningarna.

7.2. Campinganläggningarna tillämpar en åldersgräns på 18 år, vilket innebär att personer under 18 år endast är välkomna att bo på Campinganläggningarna i vuxens sällskap.

7.3. Bokningsavgift samt avbeställningsskydd ingår vid köp av logi på Webbplatsen. Betalning av logi på Campinganläggningarna sker vid köptillfället. Ångerrätten enligt punkt 10 gäller inte vid köp av logi. Vid avbokning innan eller senast tre dagar före ankomst sker återbetalning av hela det betalda beloppet. Sker avbokningen senare än tre dagar innan ankomst sker ingen återbetalning av det betalda beloppet.

7.4. Om du inte kan utnyttja ditt köpta logi på grund av någon av nedanstående punkter återbetalar Liseberg köpets totala pris trots att avbokning sker senare än tre dagar innan ankomst:

· Du eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.

· En nära släkting till dig eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.

· Det inträffar någonting allvarligt utanför din kontroll, som du inte kunde förutse vid köptillfället, som medför att det är orimligt att begära att du ska stå fast vid ditt köp t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Liseberg har rätt att kräva intyg som styrker ovanstående händelser innan återbetalning.

7.5. Vid eventuell återbetalning kommer Liseberg att betala tillbaka det du betalat till Liseberg. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då det fastställts att du har rätt till återbetalning. Om du inte tillhandahåller kontouppgifter skickas en utbetalning som löses ut via bank (eventuell bankavgift kan förekomma.)

7.6. Vid eventuella ändringar av köpt logi åläggs du en avgift på 100 SEK per tillfälle.

7.7. Om du, eller någon i ditt sällskap, bryter mot respektive Campinganläggnings ordningsregler har Liseberg rätt att omedelbart avvisa dig och ditt sällskap från Campingläggningen. Du förlorar då din rätt att nyttja köpt logi eller återfå vad du betalat.

7.8. I stugorna ska städning utföras enligt den städlista som lämnas vid ankomst. Om du inte städat i enlighet med städlistan, kommer Liseberg att städa stugan till en kostnad om 1275 SEK per stuga. Denna summa kommer att faktureras dig. Lisebergs rum/stugor ska alltid lämnas i ordnat skick oavsett om du betalat för städning eller inte.

7.9. Om du, eller någon i ditt sällskap, förstör någonting i ditt boende eller på aktuell Campingläggning, kommer kostnaden för detta att faktureras dig.

7.10. Entrébiljetter och åkpass som köps i samband med köp av logi på Campinganläggningarna hämtas ut på respektive anläggning. För dessa Parkprodukter gäller de villkor som framgår under punkten 6 ovan.

7.11. Giltigt campingkort (Camping Key Europe) krävs för att få checka in campingekipage (inklusive tält).

8. Evenemangsbiljetter

8.1. Liseberg anordnar löpande evenemang i sina evenemangslokaler Rondo, Lisebergsteatern och Lisebergshallen. Kapitel 8 gäller endast vid köp av biljetter (”Evenemangsbiljetter”) till ett sådant evenemang (”Evenemanget”). Villkoren gäller oavsett om du köpt Evenemangsbiljetter hos Liseberg direkt eller genom ombud.

8.2. Evenemangsbiljetter är personliga och är endast giltiga för de personer vars namn angivits vid köpet och som framgår av respektive Evenemangsbiljett. Evenemangsbiljetter är därför endast giltiga i kombination med giltig legitimation.

8.3. Vid köp av Evenemangsbiljetter har du inte rätt att ångra ditt köp enligt kapitel 9 nedan.

8.4. Du är medveten om att publikens säkerhet alltid är högsta prioritet för Liseberg. Du åtar dig därför att alltid följa Lisebergs personals uppmaning. Du åtar dig också att under Evenemanget inte:

· Ta med dig alkoholhaltiga drycker in till Evenemanget

· Uppträda märkbart berusad

· Bryta mot lag eller de lokala ordningsföreskrifterna

· Störa den allmänna ordningen eller motarbeta Lisebergs eller polisens arbete med att upprätthålla ordningen, eller

· Bryta mot ett mellan dig och Liseberg ingånget avtal.

Om du brister i detta avseende får Liseberg vägra fullgöra avtalet. Detta innebär att du får lämna Evenemanget och att dina Evenemangsbiljetter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten.

8.5. Om Evenemanget ställs in på grund av sjukdom eller annan omständighet utanför Lisebergs kontroll ska Liseberg erbjuda dig nya Evenemangsbiljetter till ett annat datum. För det fall Liseberg inte kan erbjuda nya Evenemangsbiljetter, ska Liseberg istället återbetala hela det belopp du betalat till Liseberg för dina Evenemangsbiljetter.

9. Ångerrätt

9.1. Du har rätt att frånträda ett köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. Dessa 14 dagar utgör din ångerfrist (”Ångerfristen”). Ångerfristen löper från och med den dag du mottar Lisebergs orderbekräftelse.

9.2. Om du vill utöva din ångerrätt ska du skicka ett meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Liseberg. Detta kan göras via post eller e-post med de kontaktuppgifter som framgår av kapitel 2 ovan. Liseberg ser gärna att du använder Lisebergs ångerblankett.

9.3. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

9.4. Om du utövar din ångerrätt kommer Liseberg att betala tillbaka det du betalat till Liseberg. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då Liseberg underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Liseberg kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt, om du inte uttryckligen kommit överens med Liseberg om något annat. Om du inte tillhandahåller kontouppgifter skickas en utbetalning som löses ut via bank (eventuell bankavgift kan förekomma).

9.5. Ångerrätten omfattar inte köp av logi, evenemangsbiljetter eller övriga köp som är undantagna från ångerrätten enligt 2 kap. 11 § i Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

10. Reklamation

10.1. Om du upplever att det du handlat av Liseberg inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas du i första hand att kontakta Lisebergsparkens Gästservice. Gästservice nås enklast via den e-postadress som framgår av kapitel 2 ovan. Vid reklamation som rör logi på någon av Campinganläggningarna rekommenderas du i första hand att kontakta receptionen på den aktuella anläggningen.

10.2. Reklamation ska alltid framföras inom två månader från det att du upptäckte, eller borde upptäckt, att det du handlat av Liseberg inte motsvarar dina förväntningar. Reklamation som avser logi på någon av Campinganläggningarna ska alltid framföras så snart som möjligt efter att bristen upptäckts, så att Liseberg får chansen att rätta till bristen. Om reklamation inte sker i rätt tid förlorar du din reklamationsrätt.

10.3. Om du inte upplever att Liseberg tillmötesgår dina eventuella krav har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden genomför opartiska prövningar av tvister mellan konsumenter och företag. Information om hur du anmäler ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se

11. Befrielsegrunder

11.1. Varken Liseberg eller du ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet, om detta beror på en befrielsegrund som meddelas till motparten utan dröjsmål. En befrielsegrund är en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör till Liseberg drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Liseberg. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

12. Ogiltighet

12.1. Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Villkoren är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

13. Kommersiell fotografering

13.1. Fotografering och videoupptagning i kommersiellt syfte i Lisebergsparken eller på Campinganläggningarna är endast tillåten efter godkännande från Liseberg. Vid önskemål om sådant godkännande är du välkommen att ta kontakt med Liseberg på kontakt@liseberg.se. Liseberg kan komma att kräva ersättning för kommersiell fotografering eller videoupptagning som sker utan sådant godkännande.